Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทแก่นนครคอนกรีต (2001)

บริษัทแก่นนครคอนกรีต(2001) จำกัด บ้านเลขที่ 88 หมู่ 15 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้ทำการก่อสร้าง โรงงาน
ที่อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม เนื้อที่กว่า 50 ไร่ด้วยเงิน ลงทุน กว่า 60 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 3 ส่วน การผลิตคือคอนกรีตอัดเเรง คอนกรีตบล็อก
คอนกรีตผสมเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดขอนเเก่น กาฬสินธุ์ เเละมหาสารคาม

ปี พ.ศ.2528 เริ่มดำเนินธุรกิจด้าน คอนกรีตผสมเสร็จที่จังหวัดขอนแก่น จุดประสงค์หลักคือ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่าย
ภายในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น เมื่อเริ่มต้นธุรกิจประเภทนี้จะยังไม่เป็นที่นิยมของงานก่อสร้างโดยทั่วไป อาจเป็นเพราะ
ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้มีราคาแพงเมื่อเทียบกับค่าแรงทั่วไปยังมีราคาถูก จึงเริ่มต้นธุรกิจด้วยรถโม่พียง 2 คัน
กับเครื่องผสมคอนกรีตแบบสายพานลำเลียงมีกำลังการผลิต 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย
ที่สุดในขณะนั้นมีผลงานเทคอนกรีตที่เด่น ๆ ดังเช่น สนามบินขอนแก่น คลังก๊าซปตท.อาคารเรียนโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น ครั้นต่อมาวงการก่อสร้างเริ่มรู้จักคอนกรีตผสมเสร็จมากขึ้น
การออกแบบอาคารเริ่มใหญ่ขึ้น ทำให้การเทคอนกรีตแต่ละครั้งมีปริมาณมากขึ้น จึงได้ขยายกิจการโดยเพิ่มจำนวนรถโม่ขึ้น
อีก 5 คันเพื่อให้เพียงพอกับการบริการแก่ลูกค้าได้ทั่วถึงในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ปี พ.ศ.2532 วงการก่อสร้างในตัวเมืองขอนแก่นซึ่งได้เป็นเมืองหลักของภาคอีสานได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว คอนกรีตผสมเสร็จจึงเป็นสินค้าที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมาขึ้นเพราะความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและคุณภาพที่ได้
มาตรฐานกว่า เพื่อรองรับความต้องการนี้จึงได้ทำการปรับปรุงและขยายกิจการใหม่โดยเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการผลิตกับการบริการที่ทั่วถึงกว่าจึงได้ขยายกิจการที่อยู่ 456 หมู่ 6 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ พร้อมกันนั้นได้เพิ่มรถโม่เป็น 8 คันกับเครื่องผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง ด้วยความเร็ว 35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ปี พ.ศ.2535 เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะวงการก่อสร้างได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีงบประมาณด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น และภาคเอกชนได้ลงทุนก่อสร้างอาคารขนาดใหญเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจึงได้ติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด มีกำลังการผลิต 1 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง
ความเร็ว 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และได้เพิ่มจำนวนรถโม่ขึ้นอีกเป็น 14 คันพร้อมทั้งรถปั๊มคอนกรีตขนาด 21 เมตร
อีก 1 ชุดเพื่อบริการหน่วยงานก่อสร้างขนาดใหญ่ดังเช่น ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่าโครงการ 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส
และโรงงานไฟฟ้าพลังก๊าซ(น้ำพอง) จึงได้เพิ่มเครื่องปั๊มคอนกรีตชนิดลากจูง 1 ชุด และรถปั๊มคอนกรีตขนาด 28 เมตรอีก 1 ชุด

ปี พ.ศ.2538 ได้ลงทุนเพิ่มเติมโดยติดตั้งแพล้นคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ยี่ห้อ STETTER รุ่น CP120 จากประเทศเยอรมันนี ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง
ด้วยความเร็ว 170 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงพร้อมทั้งรถปั๊มคอนกรีต ขนาด 32 เมตร ซึ่งเป็นรุ่นล่า
สุดในขณะนั้นและเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตนี้จึงได้มีการเพิ่มรถโม่ประจำการอยู่ถึง 40 คัน

ปี พ.ศ.2547 ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติมสาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 15 ถนนขอนแก่น-เชียงยืน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่กว่า 50 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของวงการก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคามตาม
ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการศึกษาตักศิลานคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยก่อสร้างโรงงานผลิตและ ติดตั้งเครื่องผลิตคอนกรีตบล็อก
จากประเทศเกาหลี ควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยกำลังการผลิต 15,000 ก้อนต่อวันหรือมากกว่า 4,500,000 ก้อนต่อปี เพื่อรองรับนโยบายก่อสร้างหมู่บ้านเอื้ออาทรของรัฐบาล พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตผสมเสร็จ
ยี่ห้อ ลิบแฮร์ จากประเทศเยอรมันนี ควบคุมการผลิตทั้งหมดด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2548 ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานระบายน้ำผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยด้วยกำลังการผลิต
มากกว่า 4,500 ท่อนต่อเดือน

ปัจจุบัน บริษัท แก่นนครคอนกรีต (2001) จำกัด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในด้านสินค้าและบริการ จนกระทั้ง
ปี พ.ศ. 2555 ได้ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมที่ สาขา ขอนแก่น ณ บ้านเลขที่ 777 หมู่ 11 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตชนิด Mobile Concrete Batching Plant With 1.25 M3
Twin shaft Mixer (Wet mix) Standard กำลังผลิต 60 ลบม./ชม. รุ่น Mob60 1 ชุด ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการใน
เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 อีกทั้งในเดือน มกราคม ปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มรถปั๊มคอนกรีตยี่ห้อ Zoomlion รุ่น 38x-5rz ความยาวบูม 38 เมตร ซึ่งมีความยาวที่สุดในภาคอีสาน ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในจังหวัดขอนแก่น และทุกจังหวัดทั่วภาคอีสาน

 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร | ติดต่อเรา


All content @ Copyright 2010 knc2001.com Take time for Loading flash Enter Movie(1.70Mb)
This site requires the Flash player plugin